Skip to main content

25è Aniversari del Reconeixement de la FM per la OMS

Formulari adhesió

 

Fa 25 anys que l'Organització Mundial de la Salut va reconèixer la Fibromialgia, incorporant-la com a entitat clínica en la classificació internacional de malalties. Va ser un pas molt important en un camí llarg i costerut que, salvant honroses excepcions, recorríem en soledat amb la Síndrome de fatiga crònica.

En aquests 25è anys hem aconseguit singularitzar una malaltia avui considerada "paradigma del dolor crònic" i introduir-la en les agendes socials, professionals i polítiques.

En iniciar aquest procés vàrem identificar l'arrel del problema i iniciar la lluita contra desconeixement i ignorància, reticències i sospites... fins i tot menyspreu.

Vàrem anar avançant amb paciència, constància, complicitat i reivindicació. Guanyant en reconeixement i respecte, per un costat; i millora en el diagnòstic i tractament, plans i protocols d'atenció, per un altre.

Tot això sense estridències, sense xantatges, sense desqualificacions. Amb el nostre esforç i compromís personal i social però, sobretot, amb la raó que emanava de tot un col·lectiu de malalts i amb la força d'unes associacions que han treballat amb afany, seriositat, professionalitat i fermesa.

Un col·lectiu i unes entitats que van ser capaços de crear un moviment reivindicatiu que ara compartim amb les malalties enquadrades en les avui denominades Síndromes de Sensibilització Central, i amb les que, un any més, alcem la veu per fer escoltar les reivindicacions que, en molts casos, tenim pendents i considerem prioritàries per a nosaltres:

 

  • Reconeixement per part de professionals, institucions, agents socials i societat en general.
  • Investigació per aconseguir un millor diagnòstic, tractaments i detecció precoç.
  • Millora de l'atenció sanitària i l'establiment de protocols unificats que garanteixin la igualtat en la qualitat i l'accessibilitat als recursos i serveis del Sistema Públic de Salut.
  • Accés al treball, sigui mitjançant l'adaptació dels llocs de treball, sigui mitjançant noves fórmules de inserció laboral.
  • Justes prestacions socials quan la gravetat de la malaltia no ens permeti treballar.

 

En aquest 25è aniversari, també considerem que és el moment d'obrir el cercle de la singularització i, per això, estenem la mà a tots els afectats per malalties que cursen amb Dolor crònic i a les Associacions que els representen, per unir les nostres forces i fer front comú contra les problemàtiques que compartim.

Problemàtiques que són fruit de no encaixar en un Sistema Sanitari i Social preparat i dirigit, preferentment, a tractar processos aguts i a avaluar discapacitats en funció de paràmetres mal qualificats i prioritzats com objectivables, mantenint invisible el caràcter invalidant del dolor crònic.

Ignorant que, precisament, és un paràmetre determinant de la qualitat de vida d'una persona i, en el nostre cas, omnipresent en la nostra vida.

En aquest any d'aniversari, ens sentim orgullosos de la nostra lluita i de la decisió amb la que la vam emprendre fa temps.

Però també en aquest any d'aniversari, mirem cap al futur amb renovada decisió i amb nous objectius i reptes.

I emplacem a totes les persones, entitats, col·legis professionals, societats científiques, servidors públics, administracions i dirigents polítics a unir-se a les nostres peticions, amb solidaritat per part d'uns i decisions polítiques per part d'altres ,que dotin a tots els ciutadans de la millor qualitat de vida possible, en el marc d'un Sistema Sanitari i Social Just, Accessible, Equitatiu, Igualitari i de Qualitat.

Ni més ni menys.

12 de Maig de 2017. Dia Mundial de la Fibromiàlgia i Síndrome de fatiga crònica i 25è aniversari del Reconeixement de la Fibromialgia per l'Organització Mundial de la Salut.