Skip to main content

II JORNADES DE DOLOR CRÒNIC PEDIÀTRIC

Les II Jornades de Dolor Crònic Pediàtric es van cel·lebrar a Tarragona el dia 31 d'OCTUBRE del 2009 amb èxit de participació amb més de 120 assistents!

 

En termes generals, una part significativa de la població infantil pateix problemes de dolor crònic. No obstant això, el dolor crònic en els nens no rep l'atenció que mereixeria; la mateixa Organització Mundial de la Salut reconeix que el dolor pediàtric no es tracta adequadament, alerta sobre la falta de protocols desenvolupats específicament per a aquesta població i demana una acció més decidida de polítics i especialistes per afrontar-lo adequadament.

La falta d'atenció als problemes de dolor en els nens a l’Estat queda reflectida en el fet que, mentre que disposem d’un bon nombre d'unitats per atendre els casos de dolor en adults, no tenim unitats d'importància i característiques semblants per tractar els casos de dolor crònic infantil.

L'objectiu d'aquesta Jornada Internacional és acostar la realitat dels problemes en l'avaluació i tractament del dolor crònic en els nens i adolescents, presentar els avenços registrats en els últims anys i mostrar els recursos disponibles per afrontar aquests problemes en el nostre context.

La Jornada se centra especialment en la fibromiàlgia.

 

PROGRAMA

Ponents de les Jornades:

Dr. Buskila

Dr. McGrath

Dr. Miró

Dr. Carbonell