Skip to main content

El 18% d’empreses catalanes del Mobile World Congress era de salut

El sector català de les ciències de la vida i de la salut comptava amb un total de 110 empreses ‘healhtech’ que treballen en diferents àmbits d’especialització, principalment aplicacions mòbils de fitness i salut, història clínica electrònica i telemedicina.

Concretament, es tracta d’un subsector de dimensió encara modesta, ja que el 86% de les companyies que l’integren són microempreses i el 70% té menys de cinc anys. Només entre 2015 i 2016 van néixer més de 30 empreses en aquest sector a Catalunya, una mitjana d’una nova companyia cada 20 dies.  Aquest subsector dóna treball a prop de 700 persones i va facturar 62 milions d’euros el 2016.

Els expositors catalans del MWC 2018 del sector van ser Alma Medical Imaging, Ateknea Solutions, LifeVit, Centre de Visió per Computador, Daalong 16, Perpectiva, Sense4Care, SensinTex,Visyon i els centres tecnològics Eurecat  i i2CAT.

Notícia original