Skip to main content

PMF-FAQ

1. Perquè es produeix dolor en aquesta malaltia?

El nostre sistema sensorial o sistema d'informació, disposa d'un determinat «llindar» o nivell a partir del qual pot discriminar si els estímuls que rebem (de pressió, d'estirada, de temperatura, etc. ) són potencialment nocius per al nostre cos i si és així es posarà en marxa el dolor que ens avisarà. En la Fibromiàlgia es produeix una alteració fisico-química que porta a un descens molt significatiu de l'esmentat «llindar», de tal manera que gran part de la informació que rep el nostre sistema sensorial es converteix en dolor.

2. La Fibromiàlgia produeix danys permanents?

La Fibromiàlgia no produeix alteracions dels músculs, tendons o articulacions, amb el qual no produirà deformitats o alteracions significatives del nostre aparell locomotor a llarg termini. (Hi ha nous estudis que poden variar aquesta informació)

Desconeixem encara, les alteracions a llarg termini sobre el nostre sistema sensorial i els dèficits residuals que es poden produir en algunes persones, encara que no es produeixen dèficits significatius de tipus motor o sensitiu.

3. Perquè la patim les dones de forma predominant?

Alguns fets demostren que el sistema sensorial és diferent en la dona, estant molt millor preparat per a la discriminació de la informació. Així doncs la dona és capaç de discriminar dos estímuls al mateix temps amb una menor distància entre si. També es coneix que el llindar per al dolor és inferior en la dona i té major capacitat de detectar estímuls potencialment nocius. I per últim, en les situacions d'estrès, on es produeix una resposta analgèsica o sigui una certa protecció contra el dolor, ha estat observada en animals femelles una resposta inferior.

Podríem resumir que les diferències en la dona o animals femelles, estan encaminats a dotar-la d'un millor sistema sensorial i més discriminatiu. Potser, en la seva fortalesa hi ha la seva fragilitat.

4. Quina és la seva evolució amb els anys?

La seva evolució és variable, mentre algunes persones tenen símptomes lleus, de curta durada i caràcter intermitent, d'altres sofreixen un dolor significatiu i prolongat en el temps.

Un gran percentatge de pacients, després de conèixer el seu diagnòstic i efectuar un tractament adequat presenta una millora significativa dels símptomes a llarg termini.

Alguns estudis apunten que els efectes de la Fibromiàlgia descendeixen amb els anys.

5. La Fibromiàlgia té curació?

En l'actualitat no disposem de cap fàrmac o tècnica que elimini l'alteració en poc temps. Però si definim curació, com l'obtenció d'un acceptable grau de salut o benestar físic i psicosocial malgrat l'existència de l'alteració, moltes persones poden assolir una situació de remissió o control dels símptomes i una qualitat de vida propera a la normalitat. Encara que pot existir risc de recaigudes espontàniament o si no s'apliquen les mesures de manteniment i de control d'alleujament.

6. Em puc quedar embarassada? i com influirà en la meva malaltia?

No existeix cap contraindicació per a l'embaràs. De fet, encara que no existeixen estudis amplis referent a aquest tema, les observacions individuals destaquen la millora dels símptomes que es produeix durant l'embaràs en molts pacients, havent de posar-se especial atenció als mesos posterior al postpart, on hi pot haver risc de recaigudes sinó es controlen factors com a alteracions de l'estat emocional o sobrecàrregues físiques i psíquiques relacionades amb la cura del beu. En els pacients que estiguin prenent medicació, l'embaràs ha d'estar planificat amb el metge, per realitzar un descans de la medicació especialment els primers mesos del mateix.

7. Alguns aliments o dietes beneficien o perjudiquen la malaltia?

Moltes persones amb Fibromiàlgia, tendeixen a guanyar pes per diversos motius (alteració de l'eix neuroendocrí, trastorns alimentaris associats a ansietat, disminució de l'activitat física, medicació, etc.). És molt recomanable efectuar un control de l'excés de pes mitjançant una dieta correcta per tal d'evitar sobrecàrregues relacionades amb el mateix que puguin perjudicar el dolor i la fatiga.

Quant a dietes especifiques, falten estudis controlats que demostrin les seves possibilitats reals. Alguns estudis observacionals oberts destaquen els beneficis obtinguts amb dietes vegetarianes d'aliments frescos.

És aconsellable eliminar un excés en la ingesta de productes estimulants (cafeïna, etc.), molt freqüentment utilitzats per combatre la fatiga, que poden tenir efectes indesitjables.

8. Diuen que l'exercici és beneficiós, jo ho he intentat i em trobo pitjor. Què he de fer?

L'exercici físic és un component important del tractament de la Fibromiàlgia, no només contribueix a millorar la força i flexibilitat, el fons físic davant l'esforç i el control del pes, sinó que millora la pròpia autoeficàcia i independència en el control del dolor crònic i per tant millorant el benestar i l'autoestima.

Els propis símptomes (dolor i fatiga) inherents a la malaltia poden agreujar-se amb un exercici d'alta intensitat. Per la qual cosa és aconsellable iniciar-lo a poc a poc, amb exercicis de caràcter aeròbic (sense resistències ni salts), dins o fora de l'aigua, amb esforços que no superin el 70% de la tolerància de l'individu davant un esforç que provoqui símptomes, i per la qual cosa anar progressant amb el temps. En els individus amb afectació més severa, la supervisió i l'establiment de pautes de forma setmanal, així com la realització en grup amb altres persones amb Fibromiàlgia, afavoreix el compliment i l'obtenció dels seus beneficis.

9. Quins tipus de tasques o feines perjudiquen la Fibromiàlgia?

Els pacients amb Fibromiàlgia expressen que toleren menys les tasques prolongades pel que és recomanable que aquestes no superin les dues hores, sense parar i/o canvi d'activitat.

Especialment entre les tasques de llarga durada són menys tolerades, les que presenten un alt grau de repetició de les activitats, manteniment d'una posició durant períodes llargs de temps i feines amb alt nivell d'estrès. Davant situacions com aquestes, són necessàries solucions individuals, tant de formació sobre la persona que pateix la malaltia com de millora de la capacitat de les Empreses per permetre el manteniment de les activitats ocupacionals en aquestes persones, fet fonamental en el manteniment de la salut.

10. La memòria em falla. És normal? Es produeixen altres dèficits?

Els pacients amb Fibromiàlgia freqüentment expressen dèficits en la seva memòria a curt termini i es correlaciona amb el nivell de dolor i no amb l'estat d'ànim. També s'han observat dèficits en el vocabulari a l'hora de reconèixer o trobar la paraula adequada. No s'observen dèficits globals, trobant-se intacta la velocitat de processament de la informació.


11. Els meus fills poden tenir la malaltia?

La Fibromiàlgia no és una malaltia hereditària, s'admet una predisposició com en la majoria de malalties, en identificar-se que és més freqüent trobar Fibromiàlgia entre els familiars de primer grau dels pacients amb Fibromiàlgia que en la població general.