Skip to main content

Premis d'Investigació Fundación FF i Ciencia

PREMIS FUNDACIÓ FF I CIÈNCIA

Els premis d'investigació en FM i SFC van ser creats el 2004 per la Fundació FF per incentivar la investigació clínica per part d'equips multidisciplinaris de centres sanitaris.

Els premis van ser instituïts en col·laboració amb les Societats Espanyoles de Reumatologia (SER-2005), Medicina Interna (SEMI-2006), Dolor (SED-2007) i Medicina Familiar i Comunitària (semFYC-2009).

La dotació de cada premis és de sis mil euros, amb el lliurament de la meitat de l'import pel treball d'investigació en si mateix i l'altra meitat en ser publicat en revista científica indexada.

Els treballs han de ser presentats al Congrés anual de la Societat corresponent tal com estableixen les bases, no sent imprescindible pertànyer a l'esmentada societat.

Protocol premi
 

  • Convocatòria del Premi Anual i difusió en web Societat científica i Fundació FF
  • Veredicte del Jurat i diploma en acte protocol·lari de la Societat corresponent
  • Acte Acadèmic en el Centre on s'ha realitzat el treball d'investigació
  • Presentació en la Jornada Científica per a professionals Dr. Moisès Broggi
  • Presentació en les Jornades de Formació per a associacions: CODO con CODO
  • Publicació treball d'investigació en revista científica.
  • Actes amb les associacions de la Comunitat Autònoma on es realitza el Congrés i del Centre on s'ha realitzat el treball d'investigació.

 

Premis Fundació FF i Ciència 2009