Skip to main content

Com detectar-la

Com s'arriba a saber si una persona té la síndrome de Fatiga Crònica?

A través de l'interrogatori mèdic, de l'exploració física i d'altres exploracions complementàries (d'imatge i analítiques), que ens serviran per descartar aquelles causes inductores de Fatiga Crònica com poden ser malalties endocrines, infeccioses, inflamatories, heoplàsiques i psiquiàtriques. Posteriorment constatarem si es compleixen els criteris internacionals de la Síndrome de Fatiga Crònica, definits per Fukuda l'any 1994.

Quina és l'evolució d'aquesta malaltia?

L'evolució és cap a la cronicitat, condicionant una disfunció severa en el camp personal, familiar i social. Són factors de mal pronòstic: una durada de la fatiga de més de cinc anys; edat d'inici superior als 30 anys; presència de dolor; altes puntuacions en les escales de fatiga. Entre aquests pacients, més del 70% estaran afectats per un procés crònic i discapacitant.