Skip to main content

V Internacional Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia

La Fundaciód'Afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica(Fundació FF) en col·laboració amb la Universitatde les Illes Balears (UIB) i el Institut Universitari d’Investigació dels Ciències de la Salut (IUNICS) ha realitzat la cinquena edició de el ‘International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia’ Fibrosymposium 2014.

Fibrosymoisum pretén ser una reunió Internacional d'investigadors i clínics per tractar temes sobre els avanços en recerca en Fibromiàlgia i Dolor Crònic, compartir experiències, avaluar els mecanismes fisiopatològics i plantejar l'aplicació clínica de la recerca en la prevenció, el diagnòstic i tractament. Aquest any el Fibrosymposium també ha comptat amb la col·laboració de la la SociedadEspañolade Reumatología (SER), la Sociedad Española del Dolor (SED), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SERMERGEN) i el Consorcio Latinoamericano de Estudio de la Fibromialgia (CLADEF).

Aquesta cinquena edició s'ha realitzat a l'edifici de Sa Riera de la Universitat dels Illes Balears els dies 12 i 13 de setembre. La sra. Altarriba, presidenta de la Fundació FF va inaugurar l’acte a través d’un vídeo en el que va donar la benvinguda als participants en nom de la Fundació i de les més de 130 associacions i federacions de tot l’estat conveniades, fent especial èmfasi en la importància de la reunió d’experts i recordant que el protagonista i beneficiari és el malalt. A continuació, van prendre la paraula el vicerector de Transferència i Innovació de la UIB, el dr. Jordi Llabrés, el director de Salut Pública i Consum, el sr. Luis Rafael Santiso i els directors del Fibrosymposium 2014, els doctors Antonio Collado i Pedro Montoya.

Després de l'acte d'inauguració, el professor Dan Buskila va realitzar una conferència per iniciar el Fibrosymposium i a continuació es van succeir un total de set taules compostes per dos ponents i un moderador d'experts en dolor, reumatologia, neurociències, rehabilitació, psicologia i medicina general.

Totes les intervencions del Fibrosymposium 2014 han estat gravades en vídeo i passaran a formar part del contingut científic del Fibrodolor Online 2014-2015 www.fibrodolor.org i www.fibrorpain.org, Curs Anual d'Actualització Continuada Multidisciplinària pel que fa al Dolor Crònic i la Fibromiàlgia que s’iniciarà a partir de gener del 2015.

Fibrodolor Online presenta dues línies de participació: professionals de la salut i investigadors, d'una banda, i entitats de pacients de FM i associats, estudiants i públic interessat, per una altra amb aules virtuals diferenciades. Sota format online, permet visionar les conferències del Fibrosymposium, interactuar amb moderadors i ponents, sense desplaçaments, en qualsevol horari i tantes vegades com es precisi.