Skip to main content

II Congreso de Pacientes con Enfermedades Reumáticas

Els dies 23 i 24 d’octubre es va celebrar a l’Hotel Barceló Sants, a Barcelona, el II Congrés de Pacients amb Malalties Reumàtiques, organitzat per la Sociedad Española de Reumatología (SER) i on va participar el dr. Antonio Collado, coordinador del Comitè Científic de la Fundació FF.

Aquesta segona edició va aportar temes d’interès per malalts i familiars, sorgits de  l’estudi d’aquestes malalties, tenint com a finalitat el benefici del pacient i buscant poder atendre els problemes derivats per les mateixes. A través de diferents taules d’experts es van abordar, un a un, els temes a tractar, els quals van analitzar i informar sobre punts referents al sistema de salut  estatal, a l’àmbit laboral i  clínic i al paper de les associacions, entre altres.