Skip to main content

Nota Premsa: situació malalts amb SQM i SFC / EM en la crisi del COVID-19

La Fundació d'Afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica es fa ressò de la nota de premsa emesa per CONFESQ (Coalició Nacional d'Entitats de FM, EHS, SFC/EM i SQM) respecte a la situació i a les conseqüències que provoca la crisi del COVID-19 en la salut de les persones afectades per SQM i SFC/EM, i en la qual demanen al govern un "Protocol de protecció enfront del COVID-19".

LLEGIR NOTA DE PREMSA